A A A
Praktijk Oosthoek - praktijk voor haptotherapie

INFORMATIE


(Nood)zakelijke informatie: corona, tarief, vergoeding en privacy-wet AVG:

status maart 2021: de praktijk is weer open. Als u de praktijk fysiek bezoekt: houd daarbij ook de maatregelen van de locatie in de gaten, zoals het dragen van een mondkapje in de gang. Tijdens de begeleiding bespreken we samen het al dan niet dragen van een mondkapje. Ik volg hierbij de richtlijnen van het RIVM en de beroepsvereniging VVH. Wilt u zich bij het bezoek aan de praktijk aan de voorschriften van dit document Triage & poster corona 2020-05.pdf
application/pdf - 357.8kB houden. Dat is goed voor uw en mijn gezondheid.


Tarief 2020 en betaling
Het tarief is € 85,= per consult van ongeveer 1 uur.

Afspraken die minder dan 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht.
Ik stuur in de praktijk een betaalverzoek, en in de avond de factuur per mail. Bij beeldbellen verzend ik de factuur.

vergoeding van de behandeling

Op basis van mijn registratie bij de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH) vergoeden veel
zorgverzekeraars (een deel) van de behandeling, of een bepaalde periode.
Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.

Op de website van onze beroepsvereniging kunt u de vergoedingenlijst van zorgverzekeraars bekijken.
Ik sta geregistreerd onder het registratienummer: 64A als geregistreerd GZ-Haptotherapeut
zie: http://www.haptotherapeuten-vvh.nl/vvhpubliek/index.php/vergoeding-haptotherapie.html


AGB-Zorgverlenerscode haptotherapeut: 90-024761
AGB-Praktijkcode haptotherapie: 90- (0) 03634

Betaalt jouw werkgever mee?
Als je kunt aangeven dat een begeleiding jou kan helpen om aan het werk te blijven, vitaler weer aan het werk te gaan,

of om minder snel ziek te worden dan is het voor jouw werkgever een win-win situatie. Vaak zijn ze dan bereid om mee te betalen.

Maak het in ieder geval bespreekbaar of bereid met mij het gesprek voor. Ik kan je motivatie ondersteunen met een brief.


Uw Privacy:

aansluitend bij de nieuwe AVG wet treft u bij de pdf een Privacy Policy. Hierin verklaar ik dat ik zorgvuldig met uw persoonsgegevens zal omgaan, en niet meer gegevens zal vragen dan noodzakelijk. Bij aanvang van de begeleiding zullen we daartoe gezamenlijk een overeenkomst tekenen. Privacy Policy AVG document.pdf
application/pdf - 112.1kB


Klachten?
Heeft u een klacht, dan ga ik ervan uit dat u eerst met mij in gesprek gaat en dat we er samen uitkomen. Mocht dit tot ontevredenheid leiden dan kunt u gebruik maken van de beroepsvereniging


Klachtenprocedure vanuit VVH

Klachten over een GZ-Haptotherapeut, lid van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH), worden onafhankelijk behandeld door de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie (Tuchtcommissie) volgens de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen.


Mediator cliënten
In veel gevallen kan een klacht of ontevredenheid worden opgelost door een gesprek met uw therapeut. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunnen wij u in contact brengen met onze 'mediator clienten', die met u zal zoeken naar een bevredigende oplossing. U kunt hiertoe telefonisch contact opnemen met de directeur van het bureau van de Vereniging van Haptotherapeuten (VHH), 020-488 7116.


Praktijk Oosthoek - praktijk voor haptotherapie