A A A
De Trage Ruimte - oefenplek voor aandachtig handelen

INFORMATIE


Ter inspiratie: lezen


Harry Kunneman Trage Vragen

Joke Hermsen Stil de Tijd

Toon Tellegen Misschien wisten zij alles; iedereen kon omvallen

Johann Hari De aandacht verloren


De Trage Ruimte - oefenplek om tijd te vragen voor aandachtig handelen