A A A
De Trage Ruimte - oefenplek voor aandachtig handelen

INFORMATIE


POEZIE

Onder het pseudoniem 'Teuntje Verheul Vreugdenhil' maak ik poetische taal. Ik deel dat graag met je in de vorm van voordragen of het geven van een workshop

Workshops:
 • het allerliefste ben ik ergens; participatietrajecten bij de ontwerpen van circulaire banken.
 • per thema in het onderwijs: bv vrijheid, water.

Activiteiten als Stadsdichter Vlaardingen: 2006-2008

 • Boombankje bij de Lindeboom
 • Poezieschommel in het HOF
 • Dichtregels op de zitmodules van de circulaire bank 'splakato"
 • Poezie-banier bij tentoonstelling 'Den Juisten Tijd"

Publicaties op papier en katoen:
 • poezie-mapje: licht op de zee
 • uitgave bundel: 'vandaag kwam de wind van zee"
 • Bijdrage in Stadsdichters Bijeen
 • Bijdrage in de bundel; sporen aan de waterweg
 • Bijdrage bundel: dicht in de buurt, uitgave Trouw
 • poezieshirts met tekst 'vandaag kwam de wind van zee"

Activiteiten na 2008:
 • teamdagen onderwijs Lentiz
 • ontbijt-meeting onderwijs Lentiz
 • jubileum-moment medewerkers SOL
 • workshop dichtregels op mozaikbanken Gouda
 • workshop dichtregels op mozaikbanken Vlaardingen
 • workshop dichtregels op strandbank Vlaardingen, stadsstrand
 • banier reizende tentoonstelling 'onafhankelijk"


Dankjewel!!


Image1De Trage Ruimte - oefenplek om tijd te vragen voor aandachtig handelen